J+J závlahové systémy, s.r.o.

Příčná 24, 290 01 Senice

 

 Požární nádrž

Před instalací zařízení LG Sonic

Před instalací zařízení LG Sonic rostla řasa velmi masivně a pokrývala celé dno a stěny nádrže, tím zhoršovala celkový obraz o nádrži a omezovala tak i její využití viz obr.1. Obrázky na pravé straně byly pořízeny před instalací zařízení LG Sonic pro vyhodnocení výsledku před instalací a po ní.
 

 Obrázek 1: Umístění zařízení LG Sonic a obrázek rybníka před zahájením léčby. Viz obrázek výše: celkový pohled na nádrž.

Po instalaci zařízení LG Sonic

K pokrytí 3 000m2 vodní plochy byla použita dvě zařízení LG Sonic. Jednotky byly připojeny k lokálnímu zdroji energie a ochráněny před neoprávněnou manipulací. Po 2týdnech byly vidět uspokojivé výsledky obr.2. Vláknité řasy, které začínaly narůstat odumřely a kompletně zmizely z povrchu. Zbytky mrtvých řas klesly na dno a přirozeně degradovaly.


  

Obrázek 2: Řasa po instalaci jednotek LG Sonic zcela zmizela.

 

Výsledky 

  • Řasa zcela zmizela z povrchu a nádrž je nyní velmi pěkná na pohled.
  • Výrazné zlepšení čistoty vody.
  • Absolutně žádná aplikace chemických látek.

 

Další informace o produktech LG Sonic naleznete zde.

 

 
 

 
 LG Sonic v domácím jezírku
 
Bezpečná metoda pro zastavení růstu zelených i vláknitých řas ve větších domácích jezírkách, a to bez poškození ekologické rovnováhy v jezírku.

 

V jezírkách je důležité, aby voda vypadala čistě a neobsahovala chemikálie, které mohou poškodit růst rostlin. Růst řas
v jezírku může mít vážné dopady na ostatní organismy v jezírku. Řasy soutěží o živiny a sluneční světlo s rostlinami. Dále také mohou způsobit zablokování průchodu světla na dno jezírka, snížení obsahu rozpuštěného kyslíku i zvýšení množství toxinů ve vodě. To může vést ke snížení biologické rozmanitosti a úhynu ryb.

 
Nabízená řešení pro jezírka
 
 
 
Pozastavení růstu řas

Technologie LG Sonic může být použita pro řízené přerušení růstu řas, a to ať zelené nebo modro-zelené. Dokonce při odumírání (toxických) modrozelených řas, nedochází k uvolňování dalších toxinů do vody.
 
Kontrola nad vláknitou řasou

Vláknité řasy mohou udusit rostliny a znemožnit průchod slunečních paprsků na dno jezírka a tím naruší přírodní rovnováhu. LG sonic může ovládat růst řas velmi efektivně. Je vědecky dokázáno, že LG Sonic nepoškozuje zooplankton, ryby ani vodní rostliny.  

 

Referenční projekt :

Nově vybudované domácí jezírko s několika okrasnými rybami, kde docházelo k růstu vláknité a zelené řasy . Tím samozřejmě docházelo ke snížení celkového dojmu z jezírka. Nainstalováno bylo pouze provzdušňování. Po instalaci LG Sonic e-line je viditelné odumření vláknité řasy a snížení zelené řasy. Viditelnost ve vodě se zlepšila z 0,5m na 1,5 – 2m.

 Další informace o produktech LG Sonic naleznete zde.

 

 

 
Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu