Recenze LG Sonic

Bezpečná metoda pro zastavení růstu zelených i vláknitých řas ve větších domácích jezírkách, a to bez poškození ekologické rovnováhy v jezírku. 

V jezírkách je důležité, aby voda vypadala čistě a neobsahovala chemikálie, které mohou poškodit růst rostlin. Růst řas v jezírku může mít vážné dopady na ostatní organismy v jezírku. Řasy soutěží o živiny a sluneční světlo s rostlinami. Dále také mohou způsobit zablokování průchodu světla na dno jezírka, snížení obsahu rozpuštěného kyslíku i zvýšení množství toxinů ve vodě. To může vést ke snížení biologické rozmanitosti a úhynu ryb.

Pozastavení růstu řas

Technologie LG Sonic může být použita pro řízené přerušení růstu řas, a to ať zelené nebo modro-zelené. Dokonce při odumírání (toxických) modrozelených řas, nedochází k uvolňování dalších toxinů do vody.

Kontrola nad vláknitou řasou

Vláknité řasy mohou udusit rostliny a znemožnit průchod slunečních paprsků na dno jezírka a tím naruší přírodní rovnováhu. LG sonic může ovládat růst řas velmi efektivně. Je vědecky dokázáno, že LG Sonic nepoškozuje zooplankton, ryby ani vodní rostliny. 

Referenční projekt:

Nově vybudované domácí jezírko s několika okrasnými rybami, kde docházelo k růstu vláknité a zelené řasy. Tím samozřejmě docházelo ke snížení celkového dojmu z jezírka. Nainstalováno bylo pouze provzdušňování. Po instalaci LG Sonic e-line je viditelné odumření vláknité řasy a snížení zelené řasy. Viditelnost ve vodě se zlepšila z 0,5m na 1,5 – 2m.