O nás

Firma J+J Ing. Jeřábek Jiří vznikla 15. 6. 1992 jako fyzická osoba.

Tehdejším předmětem činnosti byl:

  • Prodej a oprava malé zahradní techniky.
  • Zprostředkování prodeje závlahové techniky pro firmu AGROVARIA, s.r.o. ze Štúrova na Slovensku.

 

V srpnu 1992 jsme provedli první větší samostatnou instalaci zavlažování do skleníků, vinohradu a sadu višní ve školním statku Zahradnické školy v Mělníku.

Od roku 1993 se firma zabývala pouze prodejem a instalací závlahových systémů ve spolupráci s firmou AGROVÁRIA s.r.o., která zastupovala pro Československou republiku firmu KITE Rt. z Maďarska.

V roce 1994 byla ukončena spolupráce s firmou AGROVARIA s.r.o. a byla navázána přímá spolupráce s firmou KITE Rt. z Nádudvaru v Maďarsku a její zastupování v ČR.  

Od roku 1996 jsme navázali obchodní spolupráci s firmou GALCON (automatika závlahových systémů) a s firmou AMIAD (filtrace vody) z Izraele a zahájili přímý dovoz jejich výrobků do ČR. V tomto roce jsme spolupracovali s paní architektkou Evou Jiřičnou na projektování a instalaci zavlažovacího systému do Oranžerie na Pražském hradě.

 

 

Od roku 1998 jsme postupně začali rozšiřovat naší činnost i na projektování a realizaci závlah na okrasné zahrady, parky a sportovní plochy od firmy Rain Bird.

V roce 2002 jsme navázali spolupráci s firmou MONDRAGON Soluciones  ze Španělska, která je výrobcem a dodavatelem kapkových trubek a mikro zavlažovacích trysek a také s firmou VYRSA rovněž ze Španělska, která vyrábí a dodává postřikovače.

Od roku 2005 jsme převzali údržbu zavlažovacích systémů na Pražském hradě a v zámku Lány. Vedle údržby jsme provedli i instalaci závlah v Královské zahradě okolo Míčovny a v Jižních zahradách, včetně vinohradu na jižních svazích.

V roce 2011 přešla firma J+J Ing. Jeřábek Jiří z fyzické osoby na právnickou osobu. Nynější název naší společnosti je J + J závlahové systémy, s.r.o. Společnost intenzivně pracuje na svém rozvoji. Jedním z velkých přínosů pro společnost je získání osvědčení „Autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby melior. a sanační“.

 

V současné době naše firma provádí tyto činnosti:

  • Prodej veškerého sortimentu pro zavlažování.
  • Zpracování projektové dokumentace závlah, meliorací a malých vodních nádrží i pro stavební povolení. 
  • Instalace a údržba zavlažovacích systémů do skleníků, pěstebních školek, sadů, polních plodin, okrasných zahrad, parků a sportovních ploch.

Během působení obou firem jsme provedli nespočet instalací zavlažování do skleníků a fóliovníků na ploše cca 86 000 m2 a přes 1000 ha do ovocných sadů a vinohradů a nespočet okrasných zahrad, parků a sportovních ploch.