Kapková závlaha

Kapková závlaha – rozdíly v kapkových trubkách

V tomto článku se zaměříme na problematiku kapkové závlahy a  na nejdůležitější komponent, kterým je kapková trubka. Ukážeme si jednotlivé druhy kapkových trubek, jejich parametry a vhodnost použití. 

Při bližším pohledu na kapkové trubky je vidět jejich rozdílnost. 

Základní parametry, podle kterých se kapkové trubky rozdělují jsou:

  • vnější průměr kapkové trubky,
  •  síla stěny,

  •  rozestup a typ použitých kapkovačů.

 

Vnější průměr

Nejčastěji používaný vnější průměr je 16mm, který vyhovuje většině realizací.

Proč se tedy dělají i jiné průměry? Je to jednoduché. Např. kapková trubka Micro s vnějším průměrem  pouhých 6.35mm  je skvělá kapková trubka, používaná na malé zahrádky, květníky a jiné drobné aplikace, kde by 16mm potrubí  vypadalo nepatřičně. Nevýhodou je, že u kapkové trubky Micro je maximální délka 5,5-15m (v závislosti na vstupním tlaku a rozteči kapkovačů). Tím se dostáváme k tomu, proč se používají další průměry 16, 20 a 25mm -důvodem je  maximální délka kapkové trubky.

Kapkové trubky o vnějším průměru 16mm nemají problém s délkou řádku 120 - 200m (podle použitých kapkovačů). Ale pokud si přejeme mít řádek delší, je potřeba použít trubku o větším průměru.

 

Síla (tloušťka) stěny

Síla stěny je podstatným parametrem ve dvou věcech. Jednak má souvislost s maximálním použitým tlakem a  pak také s mechanickou odolností kapkové trubky.

Síla stěny se většinou udává v jednotkách MIL 4 – 60. To odpovídá síle stěny 0,1 – 1,5mm.

Kapkové trubky se podle toho  rozdělují na dvě kategorie: silnostěnné a tenkostěnné.

Za tenkostěnné trubky se považují kapkové trubky do síly stěny 24 MIL (0,6mm).Tyto trubky nedrží kruhovitý průřez a při smotávání se zploští. Tenkostěnné trubky se použivají hlavně u realizací, kde se počítá s životností 1 - 3 roky ( jahody, kukuřice, cibule, brambory). Pro dlouhodobější životnost se pro sady a zahrady používají silnostěnné kapkové trubky, kde je životnost 10 a více let.

 Rozestup a parametry kapkovačů

Mnoho lidí si myslí, že v kapkových trubkách není žádný rozdíl a dělí se pouze na základě vzdálenosti kapkovačů (dírek) od sebe. V první řadě je důležité říci, že kapkové trubky nejsou pouze trubky, které mají po určité vzdálenosti dírky, ale že za těmi dírkami se skrývají vlepené nebo vlisované kapkovače, které zajišťují rovnoměrnost závlahy.

Kapkovače mají různé vlastnosti. V prvé řadě mají různé dávkování, které se udává v litrech za hodinu.Další důležité vlastnosti se u kapkových trubek značí příslušnou zkratkou:

  • PC (pressure compensating) tlaková kompenzace,
  • AS (anti-siphon) zabraňuje zpětnému nasátí nečistot,
  • ND (no draining) při poklesu tlaku dojde k uzavření kapkovače.

Všechny tyto parametry si probereme podrobněji.

 

PC (pressure compensating) tlaková kompenzace

Kapkovač s parametrem PC má tlakovou kompenzaci. To znamená,  že v určitém rozsahu tlaku nám bude dávkovat stejně např. od.0,55bar po 3,5bar bude kapkovač dávkovat 1l/hod. To se hodí při použití na velmi svažitých pozemcích nebo v případě dlouhého řádku.

Srovnání dvou kapkových trubek 16 mm s a bez PC kapkovač 1,6 l/hod rozteč 30cm

Kapková trubka bez PC

Vstupní tlak: 0,55 bar 0,93 l/hod

Vstupní tlak: 2 bar 2,19 l/hod maximální doporučená délka 85m (rovnoměrnost závlahy na rovině 85%)

Kapková trubka s PC

Vstupní tlak: 0,55 bar 1,62 l/hod

Vstupní tlak: 2 bar 1,61 l/hod maximální doporučená délka 148m

 

AS (anti-siphon)

Tento parametr je velmi důležitý pokud plánujete kapkovou trubku umístit pod zem. Při vypnutí závlahy z důvodu odtékání vody z trubky vzniká u kapkovačů, které jsou položeny výše, efekt nasávání vzduchu do potrubí. V případě, že je kapková trubka umístěna na povrchu nebo pouze pod mulčem, není tento efekt nijak problematický .Ale pokud je kapková trubka umístěna  pod zemí, může velmi lehce dojít k nasátí nečistot a ucpání kapkovače. Z tohoto důvodu je nutné pro kapkové trubky umístěné pod zemí použít kapkovače s tímto přívlastkem, které zabraňují tomuto efektu a nehrozí tak riziko ucpání kapkovače.

 

ND (no draining)

Kapkovače s touto vlastností se uzavřou při tlaku 0,15bar a díky tomu zůstává kapková trubka stále plná vody. Tyto kapkovače jsou vhodné pro zavlažování  malou dávkou v krátkých intervalech. Při spuštění závlahy dojde k okamžitému dávkování v celém závlahovém bloku, a tak odpadá počáteční doba plnění potrubí.