Pole a sady

Široký sortiment umožňuje poskytovat zájemcům o závlahy kompletní a optimální řešení jejich požadavků, tzn. zpracovat projekt, dodat nejkvalitnější závlahový systém, provést montáž a samozřejmě předat praktické zkušenosti s používáním dodaného systému včetně zajištění záručního a pozáručního servisu.

Veškeré systémy závlahy umožňují aplikaci kapalných hnojiv. Zařízení, která se používají jsou: dávkovací čerpadlo hnojiv AMIAD nebo poměrové dávkovací čerpadlo DOSATRON. Lze je do systému jednoduše samostatně zapojit, tzn. že se mohou používat pro více.

Důležitou součástí každého závlahového systému je i kvalitní filtrace, která zabrání ucpávání trysek nečistotami a při použití vody z povrchových zdrojů (např. řeka, rybník) i odfiltrování semen plevelů, kterých je v těchto zdrojích značné množství.

Velké úspory práce dosáhneme zejména při použití automatického ovládání závlah.