Často kladené dotazy

Jsou produkty LG Sonic® škodlivé pro ryby nebo rostliny?

Nejsou. Bylo vyprácováno několik studií na několika univerzitách po světe a nebyl zjištěn negativní vliv na chování ryb nebo rostlin. Spíše se zdá, že LG Sonic® má dobrý vliv na ryby a rostliny, protože zlepšuje kvalitu vody a také pro rostliny zbývá více živin, slunečního světla a nejsou utlačovány řasami.

Mělo by být zařízení nepřetržitě v provozu?

Ano, to určitě doporučujeme. Spotřeba energie zařízení je velmi nízká, a tím i náklady na provoz nejsou velké. Tím, že  LG Sonic® trvale působí ve vaší vodní nádrži brání novým řasám v růstu a zároveň je ničí. 

Mohu použít delší nebo kratší kabel mezi elektronickým boxem a převodníkem?

Raději ne! Je vždy lepší, aby se prodloužil přívodní kabel elektrické energie a elektronický box by umístěn blíže u vodní nádrže. Když toto řešení není možné, můžete požádat prodejce o prodloužení tohoto kabelu. Tak zaručíte, že kabel bude mít správné spojovací konektory pro připojení. Musíte si také uvědomit, že spojení kabelu s prodloužením není vodotěsné a za žádných okolností není možné, aby byl spoj pod vodou! Prodloužení kabelu způsobí ztrátu síly signálu ( to neplatí u jednotek LG Sonic e-Line).

Je nějaký typ řas které se obtížně odstraní?

To závisí na aplikaci: typ vodní nádrže, pro které je  LG Sonic® používán. V bazénech je nejsilnější řasou, která se špatně ničí černá řasa, která je většinou v záhybech dlaždic, ale nakonec i ona zmizí. Dalším silným typem řas jsou vláknité řasy. U této řasy je potřeba mít trpělivost, vláknité řasy bývají velmi blízko u sebe a tak vytvářejí jakousi oponu, která brání správnému průchodu ultrazvukových vibrací vodou.  LG Sonic® ale přesto má vliv na tento typ řas, působením  LG Sonic® se vláknité řasy uvolňují od podkladu a lze je tedy snadno mechanicky odstranit. To je potřeba provádět do té doby než budou vláknité řasy pod kontrolou.

Ultrazvukový přístroj je pár týdnů v provozu, ale vypadáto, že řas je víc než dřív. Co se stalo?

Počet řas se nezvýšil jen to tak vypadá! Existují dvě možnosti: První možností je, že řasy, které se pohybují v celém vodním sloupci se nahromadily na hladině, a to vytváří pocit, že je řas víc. K tomu dochází při jejich usmrcení, kdy se uvnitř buňky vytvoří malé bublinky metanu, které vynesou buňky řas na hladinu, což vyvolá dojem jako by se řasa rychle množila. Jestliže odhrnete řasy stranou, tak pod nimi by měla být čistá voda. Po dešti se bublinky metanu uvolní a řasa klesne ke dnu. Pokud nechcete čekat na déšť, tak musíte řasu odstranit mechanicky. Druhá možnost je, že se uvolnily vláknité řasy od dna a stěn a vyplavaly na hladinu, kde se dále rozpadly, což vyvolá efekt, že je řas ve vodě více. Mrtvé vláknité řasy musíte vždy z hladiny odstranit, protože vytvářejí  "deku", která pohlcuje ultrazvukové vlny.

Je lepší použít větší nebo menší model pro moji vodní nádrž?

V případě, že vodní nádrž přesahuje délku a šířku daného modelu, tak vždy doporučujeme použít větší model. V případě, že použijete menší model, který nepokryje celou vodní nádrž, dojde k menším výsledkům. Dojde totiž k proudění živých buněk řas do léčené vody. U některých vodních nádrží doporučujeme použít vetší model, i když dle rozměrů by stačil menší. V těchto případech je to z důvodu velkého počtu biomasy ryb a rostlin, popřípadě vysoká koncentrace živin (dusičnany, fosfáty) nebo vysoký průtok vody ve vodní nádrži.

Měla by být jednotka v provozu i přes zimu?

Doporučujeme ponechat jednotku v provozu i v tomto období. Zabraňuje to růstu nových řas, ale také to zabrání rozkvětu řas na jaře. V zimě, kdy teplota vody klesne pod 0°C, doporučujeme zařízení vyndat z vody, aby nedošlo k poškození plováku a převodníku mrazem.

Jak mám zjistit že převodník pracuje?

Jesltiže na elektronickém boxu bliká červená kontrolka (4 sekundy svítí a 1 sekundu je zhaslá) znamená to, že zařízení pracuje. Chcete-li zkontrolovat, zda převodník  pracuje můžete slyšet "cvaknutí", když budete blízko převodníku. Nepřikládejte si převodník přímo k uchu! Pokud máte jednotku vybavenou Dual Testrem můžete zkontrolovat jestli jednotka vysílá správný signál do převodníku. Zkonrolovat převodník lze také měřením síly zvukového signálu ve vodě pomocí Dual testru. Prosím prostudujte návod k obsluze vašeho Dual testru pro získání více informací.

Kam mám převodník umístit pro zajištění nejlepších výsledků?

Převodník je vhodné umístit tak, aby ultrazvukové vlny, které jsou vyzařovány ve výseči 180° pokryly co největší množství vody. Převodník by měl být umístěn asi 20cm pod hladinou, ale ne méně jak 20cm od dna. Nejlepší pozice u nádrží je obvykle v rohu, tak aby převodník směřoval úhlopříčně přes nádrž. Některé modely jsou vybaveny i plovákem, který zajišťuje optimální polohou ve vodě. U každého produktu od LG Sound je komplexní příručka, kde je instalace podrobně vysvětlena. Navíc tým LG Sound radí všem zákazníkům kam převodník umístit.

Které druhy řas jsou ničeny a jakou dlouho to trvá?

Na světě je okolo 20 000 druhů řas, které reagují různě na ultrazvukové vlny. Nejběžnější řasy jsou tzv. "cestovní řasy". Ty byly do vody zaneseny deštěm nebo větrem a ty budou zničeny nejrychleji během jednoho či dvou dnů. Jiné druhy řas mohou vzdorovat i týdny ale nakonec i oni zemřou. Přestože některé řasy umírají  poměrně rychle může trvat až 6 týdnů než bude účinek viditelný pouhým okem.