Jak pracuje LG Sonic

Kontrola řas ve třech jednoduchých krocích:

Vytvoření ultrazvukových vln

Ultrazvukové impulzy jsou generovány v elektornickém boxu. Díky technologii Dc-Mf Technology TM používané pouze u LG Sonic® generuje elektronicky box několik různých frekvencí najednou a posílá je do převodníku. Díky tomu je signál silnější a umožňuje tím ničit několik druhů řas najednou.

  

 

Převodník ultrazvukových vln

Převodník přenáší tyto zvukové pulsy do vody s velmi silným zvukovým tlakem (dB). Zvukové vlny mají různé frekvence, ale všechny leží v ultrazvukovém rozsahu a jsou tedy neslyšitelné.

 
  

Ničení řas

Vysoký tlak ultrazvuku vyzařovaného LG Sonic® je cílen na mnoho rozdílných řasových struktur.  LG Sonic® používá velké rozmezí ultrazvukových frekvencí a oscilací působí na jednotlivé části buněk řas. Takto se docílí potrhání různých buněčných organel jako jsou vakuoly, tonoplasty, buněčné stěny nebo membrány a plynné váčky u modro-zelených řas. Protože se používá mnoho frekvencí najednou, jsou řasy ničeny efektivním způsobem ve velmi krátkém časovém úseku.

Přesná reakce řas na ultrazvuk závisí mimo jiné na typu řas. Velmi časté rozlišování řas je na zelené řasy a modro-zelené řasy, taky známé jako sinice.

 
 

Zelené řasy
Zelené řasy mají mnoho stejných vlastností s rostlinnými buňkami. Stejně jako v rostlinách mají zelené řasy vakuoly obklopené tonoplastem, buněčnou mebránou, ve které je uložen i chlorofyl, který zabezpečeju fotosyntézu. Účinek ultrazvuku je takový, že dojde k prasknutí tonoplastu a uvolnění obsahu vakuoly. Kromě toho může dojít k poškození mezi buněčnou membránou a buněčnou stěnou.

Sinice
Modro-zelené řasy jsou ve skutečnosti jedny z nejstarších bakterií. Tyto bakterie sdílejí některé vlastnosti s rostlinnými buňkami. Například schopnost výroby energie z absorbce světla, která se nazývá fotosyntéza. Modro-zelené řasy mají schopnost vertikálně cestovat vodou díky plynovým váčkům. Ultrazvukové vlny   LG Sonic® způsobí prasknutí těchto plynových váčků a sinice klesnou ke dnu a případně odumírají nedostatkem světla.